کارنامهی مهرنوش مزارعی

تنظیم ملیحه تیره گل

مهرنوش مزارعى در سال 1979 براى ادامه تحصيل به آمريكا آمد و هم اکنون در لس‏آنجلس اقامت دارد. او متخصص و مشاور بين‏المللىی توليد و نصب سيستم‏هاى نرم‏افزار كامپيوترى است.

 از مهرنوش مزارعی تاکنون چهار مجموعه داستان کوتاه با نامهای بریدههای نور با پیشگفتاری از منیرو روانیپور (1992)، کلارا و من، (1999) خاکستری (2002)، در لسانجلس توسط نشر ری را، و غریبهای در اتاق من (1382)، در تهران توسط نشر آهنگ دیگر به چاپ رسیده است.

مهرنوش مزارعی ترجمهی چند نمايشنامه: تك‏گويىی زنان، نوشتهی داريو فو را نیز با عنوان ‏يك زن تنها در امریکا منتشر کرده است. افزون بر کتابهای یاد شده، از مهرنوش داستانهای دیگری در نشریات ادبیی درون مرزی و برون مرزی و الکترونیکی منتشر شده که تازهترین آنها داستانهای جادهی پشت باغ پرتقال در نشریهی عصر پنجشنبه (ایران) و مادام X در نخستین شمارهی غرفهی آخر هستند.

مجموعهی غریبهای در اتاق من، از سوی جوایز بنیاد هوشنگ گلشیری، به عنوان یکی از نامزدهای بهترین مجموعه داستان سال 1382، در گروه نخستین مجموعه داستان در ایران، انتخاب شده بود. و داستان سنگام او از سوی ارزیابان و داوران چهارمین دورهی جایزهی هوشنگ گلشیری برای چاپ در مجموعهی نقش 82 برگزیده شد. (نقش 82 گردآوردهای است از تک داستانهای برگزیدهی داوران چهارمین دورهی جوایز هوشنگ گلشیری.) بسیاری از داستانهای مزارعی به زبان‏هاى انگليسى، آلمانى و هلندى ترجمه شدهاند، و برخی از آنها در آنتالوژیهای داستان کوتاه در امریکا و کانادا به دست انتشار سپرده شدهاند.

مهرنوش از کوشندگان پیگیر در حرکتهای مربوط به حقوق زنان و کودکان است، و در انجمن زنان جنوب کالیفرنیا حضوری فعال دارد. او یکی از دو تن پایهگذاران و سردبيران فصلنامه‏ى ادبىی فروغ است كه از 1989 تا 1999 در لس‏آنجلس چاپ مى‏شد، و به معرفىی ادبيات و هنر فمينيستى اختصاص داشت. او همچنين يكى از بنيان‏گذاران گروه ادبىی دفترهاى شنبه است، كه از سال 1992 در لس‏آنجلس شروع به كار كرد، و هنوز به فعالیت خود ادامه میدهد.

مهرنوش مزارعی یکی از شرکتکنندگان در دوازدهمین کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان ایران است، و پژوهش او با نام زنان، ادبیات و ایدئولوژی در نشریهی همین بنیاد منتشر شده است. او با مصاحبههای متعددی که با نشریات ادبی، از جمله ماهنامهی کارنامه در ایران و ایران دخت در لسانجلس داشته است، در معرفیی ادبیات فارسی در مهاجرت، به ویژه ادبیات زنان، سهم چشمگیری دارد.

افزون بر مطالبی که دربارهی آثار مهرنوش در این شماره میخوانید، نقد و نظرهای دیگری هم در مورد داستانهای او نوشته شده که یا دسترسی به آنها ممکن نبود و یا به دلیل محدودیت امکانات، موفق به بازانتشار آنها نشدیم. نویسندگان آثاری که در دسترس داشتیم، عبارتند از:  فریبا چلبییانی؛ فروغ کشاورز؛ محمدرضا شادگار؛ م. عاطف راد؛ آذردخت بهرامی؛ و مژگان خلیلی.  علاقهمندان به خواندن نقد و نظر این نویسندگان میتوانند به نشانیی زیر مراجعه کنند:

http://www.golshirifoundation.org/kargah/archive/cm170382.htm

بالای صفحه

2005 by Maliheh Tirehgol. 
To Editor: ghorfeh@mtirehgol.com For Technical Support: techsup@mtirehgol.com
This page was last updated on 09/16/2016 .